Opvoeden met liefde en geduld

DG&T  Gedragsbegeleiding en coaching 

Puppy begeleiding 

   

In de connectiemethode  ga ik  ervan uit dat elk gedrag communicatie inhoudt, een boodschap. Puppygedrag is per definitie een gedrag wat verdwijnt als de pup 6 maanden wordt.  Dit gedrag ( opspringen ,bijten , blaffen   enz.)  is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden. We trachten te luisteren naar wat de pup ons probeert te  vertellen . Dit gedrag  is namelijk dikwijls een ultieme poging om  iets duidelijk te maken .  De communicatie van een pup is heel verschillend van onze eigen communicatie. Als de pup veel bijt , is dit een teken dat hij het moeilijk heeft in communicatie met het gezin.  .

 

Bijtgedrag kan heel vervelend zijn, zeker ook als er kleinere kinderen in het gezin zijn . In deze cursus wordt er vooral geleerd uw hond te begrijpen en te begeleiden in de goede richting . Op de juiste manier omgaan met dit puppygedrag  , zorgt voor vermindering van stress bij de pup maar ook bij de gezinsleden.  Door de situatie aan te passen , zorgen we ervoor dat het gedrag minder voorkomt en uiteindelijk zal uitsterven


De connectiemethode gaat er daarenboven van uit dat de zoektocht naar de betekenis van het gedrag  juist de weg toont naar de oplossing van de problematiek en naar meer harmonie. Om de pup te kunnen helpen, gaan we de weg terug: op zoek naar deze boodschap achter het gedrag van deze puppy . 

1.   Individuele begeleiding aan huis .
 
      Op de juiste manier leren omgaan met het puppygedrag . Door u te leren omgaan met de problemen en door  de situaties aan te passen , zorgen we ervoor dat het gedrag minder voorkomt en uiteindelijk zal stoppen. Binnen enkele weken zie je al een merkelijke gedragsverandering.
 
Begeleiding van heel het gezin , leren communiceren met de pup en omgaan met probleemgedrag en ook de kinderen leren ermee om te gaan . Door individuele begeleiding kan de cusus aangepast worden aan de speciefieke behoefte van de hond en van uw gezin 
 
Bestaande uit één les aan huis waarin de volledige opvoeding van uw hond uitgelegd wordt. 
 
       -  Kostprijs 70 euro  /  duur  90 tot 120 minuten 
                   ( volledig met uitleg van oefeningen )  
       -  Vervolglessen 50 euro  ( exclusief vervoerskosten) 
        - Telefoniche begeleiding  ( 50 euro voor 90 minuten )
          ( Tijdens corona is gebleken dat telefonische begeleiding ook heel goed werkt . Vooral omdat
             het gaat over opvoeding , leren omgaan met puppygedrag , probleemsituaties controleren ,
             opbouwen van de band tussen pup en baasje enz ) 
 

Honden opvoeden is begrijpen , begeleiden , steunen  en zorg bieden 

         
 
2. Individuele begeleiding aan huis bestaande uit 4 lessen 
    (1 les van 2 uur en 3 lessen van 1.5 uur )
In deze cursus krijg je de volledige uitleg en in de volgende lessen wordt dit in praktijk geoefend . In deze lessen zit ook het aanleren van een aantal basiscommando's vervat . 
Met deze lessen zorg je voor een perfecte opvoeding voor uw puppy .   
 
         -  Kostprijs 200 euro  ( Kan ook  beslist worden na de eerste les aan huis ) 
        
 
Op afspraak   :   0497/42.34.36   of   email naar honden.dgent@telenet.be 
 
Vervolg  : 
 
 -   Opvolging en  begeleiding aan huis   ( 50 euro ) 
 
Vervoerskosten 
 -  geen vervoerskosten voor Beerse en omliggende gemeenten  Lille , wechelderzande , Merksplas ,  Turnhout , Gierle , Tielen 
 -  10 euro voor Zoersel ,  Oud turnhout , Hoogstraten ,  Kasterlee , Ravels 
 -  15 euro voor  Schilde , schoten , Antwerpen ( Buiten LEZ zone ) 
 
 
 

 

 

 

3.  Begeleiding in groep 
 
Ik doe enkel individuele begeleiding  . 
Begeleiding in groep is enkel voor het aanleren van commando's .
Voor probleemgedrag , opvoeding of  begeleiding van puppygedrag is individuele begeleiding vereist.
 
Voor training in groep kan ik u doorverwijzen naar 
 www.saskias.be .  Zij volgt een heel leuke en hondvriendelijke manier van trainen .
 
Mijn idee is echter dat je eerst een hond moet opvoeden , alvorens over te gaan tot training .
Om die reden , raad ik eerst een individuele  begeleiding aan huis aan  . Eén les is voldoende om u te leren de hond op te voeden en alle problemen in huis op hondvriendelijke manier op te losssen .