Opvoeden met liefde en geduld

DG&T  Gedragsbegeleiding en coaching 

Puppy begeleiding 

   

In de connectiemethode  ga ik  ervan uit dat elk gedrag communicatie inhoudt, een boodschap. Puppygedrag is per definitie een gedrag wat verdwijnt als de pup 6 maanden wordt.  Dit gedrag ( opspringen ,bijten , blaffen   enz.)  is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden. We trachten te luisteren naar wat de pup ons probeert te  vertellen . Dit gedrag  is namelijk dikwijls een ultieme poging om  iets duidelijk te maken .  De communicatie van een pup is heel verschillend van onze eigen communicatie. Als de pup veel bijt , is dit een teken dat hij het moeilijk heeft in communicatie met het gezin.  .

 

Bijtgedrag kan heel vervelend zijn, zeker ook als er kleinere kinderen in het gezin zijn . In deze cursus wordt er vooral geleerd uw hond te begrijpen en te begeleiden in de goede richting . Op de juiste manier omgaan met dit puppygedrag  , zorgt voor vermindering van stress bij de pup maar ook bij de gezinsleden.  Door de situatie aan te passen , zorgen we ervoor dat het gedrag minder voorkomt en uiteindelijk zal uitsterven


De connectiemethode gaat er daarenboven van uit dat de zoektocht naar de betekenis van het gedrag  juist de weg toont naar de oplossing van de problematiek en naar meer harmonie. Om de pup te kunnen helpen, gaan we de weg terug: op zoek naar deze boodschap achter het gedrag van deze puppy . 

1.   Individuele begeleiding aan huis .
 
      Op de juiste manier leren omgaan met het puppygedrag . Door u te leren omgaan met de problemen en door  de situaties aan te passen , zorgen we ervoor dat het gedrag minder voorkomt en uiteindelijk zal stoppen. Binnen enkele weken zie je al een merkelijke gedragsverandering.
 
Begeleiding van heel het gezin , leren communiceren met de pup en omgaan met probleemgedrag en ook de kinderen leren ermee om te gaan . Door individuele begeleiding kan de cusus aangepast worden aan de speciefieke behoefte van de hond en van uw gezin 
 
Bestaande uit één les aan huis waarin de volledige opvoeding van uw hond uitgelegd wordt. 
 
       -  Kostprijs 70 euro  /  duur  120 minuten 
                   ( volledig met uitleg van oefeningen )  
       -  Kostprijs 50 euro /   duur   90 minuten 
                     ( beperkt )  -  ook voor vervolgsessie
 
Volledige begeleiding aan huis bestaande uit 4 lessen  (1 les van 2 uur en 3 lessen van 1.5 uur )
In deze cursus krijg je de volledige uitleg en in de volgende lessen wordt dit in praktijk geoefend . In deze lessen zit ook het aanleren van een aantal basiscommando's vervat . 
Met deze lessen zorg je voor een perfecte opvoeding voor uw puppy .   
 
         -  Kostprijs 180 euro  ( Kan ook  beslist worden na de eerste les aan huis ) 
        
 
Op afspraak   :   0497/42.34.36   of   email naar dgent@telenet.be 
 
Vervolg  : 
 
 -   Opvolging en  begeleiding aan huis   ( 50 euro ) 
 -   Individuele begeleiding  in trainingshal    ( 25 euro voor 40 minuten )
 -   Begeleiding in groep  ( vrijdagavond 19 u -   locatie Konijnenberg  Vosselaar )
 
 

 

 

 

2.  Begeleiding in groep 
 
Ik doe enkel individuele begeleiding  .  Voor training in groep kan ik u doorverwijzen naar 
 www.saskias.be .  Zij volgt een heel leuke en hondvriendelijke manier van trainen .
 
Mijn idee is echter dat je eerst een hond moet opvoeden , alvorens over te gaan tot training .
Om die reden , raad ik eerst een individuele  begeleiding aan huis aan  : 
1 les is voldoende om u te   leren de hond op te voeden en alle problemen in huis op
hondvriendelijke manier op te losssen .

Daarna kan u verder individuele begeleiding volgen  ( bij mij in de trainingshal ) 
of begeleiding in groep ( bij Saskia ) 
 
  
 
Vervolg  : 
 
 -  Individuele begeleidig  aan huis of 
 -  Individuele begeleiding in trainingshal Beerse
 -  Training  in groep 
     ( locatie konijnenberg Vosselaar - enkel gevorderden) 
 
 
 
3. Training individueel   in trainingshal 
 
 
Kan enkele gevolgd worden door eerst een 
 ' Individuele begeleiding aan huis '  te volgen
 
 
In enkele lessen leer je in praktijk omgaan met de pup .   Ook hier worden al uw vragen beantwoord en tips gegeven voor verdere begeleiding .  
 
In deze cursus kan je leren om een aantal commando's aan te leren ( zitten , liggen ,hier komen             en aan de leiband lopen ) 
 
Kostprijs   25 euro / les  ( 40 minuten )  
 
Op afspraak   :  0497/42.34.36   of
email dgent@telenet.be
 
 
 
4.  Training in  kleine groepjes     ( niet voor probleemgedrag )  
 
- Aanleren van eenvoudige commando's
- Leren omgaan met andere honden en onbekende prikkels
- Leren wandelen aan de leiband 
 
Kostprijs  :  10 euro per les van 40 minuten 
 
Voor data  :  zie website of  mail  dgent@telenet.be of 0497/42.34.36