Opvoeden met liefde en geduld

DG&T  Gedragsbegeleiding en coaching 

Puppy begeleiding 

   

In de connectiemethode  ga ik  ervan uit dat elk gedrag communicatie inhoudt, een boodschap. Puppygedrag is per definitie een gedrag wat verdwijnt als de pup 6 maanden wordt.  Dit gedrag ( opspringen ,bijten , blaffen   enz.)  is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden. We trachten te luisteren naar wat de pup ons probeert te  vertellen . Dit gedrag  is namelijk dikwijls een ultieme poging om  iets duidelijk te maken .  De communicatie van een pup is heel verschillend van onze eigen communicatie. Als de pup veel bijt , is dit een teken dat hij het moeilijk heeft in communicatie met het gezin.  .

 

Bijtgedrag kan heel vervelend zijn, zeker ook als er kleinere kinderen in het gezin zijn . In deze cursus wordt er vooral geleerd uw hond te begrijpen en te begeleiden in de goede richting . Op de juiste manier omgaan met dit puppygedrag  , zorgt voor vermindering van stress bij de pup maar ook bij de gezinsleden.  Door de situatie aan te passen , zorgen we ervoor dat het gedrag minder voorkomt en uiteindelijk zal uitsterven


De connectiemethode gaat er daarenboven van uit dat de zoektocht naar de betekenis van het gedrag  juist de weg toont naar de oplossing van de problematiek en naar meer harmonie. Om de pup te kunnen helpen, gaan we de weg terug: op zoek naar deze boodschap achter het gedrag van deze puppy . 

1.   Individuele begeleiding aan huis .
 
      Op de juiste manier leren omgaan met het puppygedrag . Door u te leren omgaan met de problemen en door  de situaties aan te passen , zorgen we ervoor dat het gedrag minder voorkomt en uiteindelijk zal stoppen. Binnen enkele weken zie je al een merkelijke gedragsverandering.
 
Begeleiding van heel het gezin , leren communiceren met de pup en omgaan met probleemgedrag en ook de kinderen leren ermee om te gaan . Door individuele begeleiding kan de cusus aangepast worden aan de speciefieke behoefte van de hond en van uw gezin 
 
Bestaande uit één les aan huis waarin de volledige opvoeding van uw hond uitgelegd wordt. 
 
       -  Kostprijs 70 euro  /  duur  120 minuten 
                   ( volledig met uitleg van oefeningen )  
       -  Kostprijs 50 euro /   duur   90 minuten 
                     ( beperkt )  -  ook voor vervolgsessie
       
      
           
 
Op afspraak   :   0497/42.34.36   of   email naar dgent@telenet.be 
 
Vervolg  : 
 
 -   Opvolging en  begeleiding aan huis   ( 50 euro ) 
     ( meestal is 1 individuele les aan huis voldoende ) 
 -   Individuele begeleiding  in trainingshal    ( 25 euro voor 40 minuten )
 -   Begeleiding in groep  ( locatie Konijnenberg  Vosselaar )
 
 

 

 

 

2.  Begeleiding in groep 
 
      Maandelijks worden  er  begeleiding gegeven in kleine groepjes( zonder hond ) .  In deze les wordt er uitgelegd hoe je met puppygedrag kan omgaan .  Zindelijkheid,  bijtgedrag , hyperactiviteit ,  leren omgaan met kinderen , leren wandelen  enz.   In deze cursus wordt standaard de volledige opvoeding van uw pup uitgelegd maar ook is er voldoende tijd om specifieke vragen te stellen .
 
         -   Kostprijs  15 euro   /  duur  90 minuten    /  Locatie : trainingshal  Beerse
 
Reservering noodzakelijk  !
 
Voor data zie website  of   email  dgent@telenet.be   of  0497/42.34.36
 
Vervolg  : 
 
 -  Individuele begeleidig  aan huis of 
 -  Individuele begeleiding in trainingshal Beerse
 -  Training  in groep 
     ( locatie konijnenberg Vosselaar ) 
 
 
 
3. Training individueel   in trainingshal 
 
 
Kan enkele gevolgd worden door eerst een 
 ' Individuele begeleiding aan huis '  of  'Begeleiding in groep ' te volgen
 
 
In enkele lessen leer je in praktijk omgaan met de pup .   Ook hier worden al uw vragen beantwoord en tips gegeven voor verdere begeleiding .  
 
In deze cursus kan je leren om een aantal commando's aan te leren ( zitten , liggen ,hier komen             en aan de leiband lopen ) 
 
Kostprijs   25 euro / les  ( 40 minuten )  
 
Op afspraak   :  0497/42.34.36   of
email dgent@telenet.be
 
 
 
4.  Training in  kleine groepjes     ( niet voor probleemgedrag )  
 
- Aanleren van eenvoudige commando's
- Leren omgaan met andere honden en onbekende prikkels
- Leren wandelen aan de leiband 
 
Kostprijs  :  10 euro per les van 40 minuten 
 
Voor data  :  zie website of  mail  dgent@telenet.be of 0497/42.34.36