Gedragsbegeleiding bij volwassen honden

 

Deze begeleiding bestaat uit één of meerdere  gesprekken bij u thuis .  Tijdens ons gesprek kan u allerlei vragen stellen over het gedrag van de hond , die ik voor u zo goed mogelijk zal beantwoorden . Samen zoeken we naar een oplossing  hoe we het probleem onder controle kunnen krijgen .  Een oplossing aangepast aan de noden van uw hond én aangepast aan wat u  verkiest.

Mens en hond zitten in een sociaal systeem en binnen dit sociaal systeem beïnvloeden ze elkaar . Gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking tussen de gezinsleden en de hond. Dit is een gecompliceerd proces waarbij problemen kunnen optreden. De problemen  zullen altijd bekeken worden  met als  achtergrond  deze wisselwerking . Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

 

In de connectiemethode  gaat men ervan uit dat elk gedrag - en dus ook elk symptoom - communicatie inhoudt, een boodschap. Symptoomgedrag ( opspringen ,bijten , blaffen , stress , angst , relatieproblemen ,eetproblemen enz.)  is dus nooit louter iets dat we moeten bestrijden. We trachten te luisteren naar wat het symptoom ons vertelt over het systeem. Het symptoom is namelijk dikwijls een ultieme poging om  iets duidelijk te maken .  De hond ondervind dat hij met zijn normale communicatie ons niet kan duidelijk maken wat hij wil  . De hondentaal is nu eenmaal soms moeilijk te begrijpen De hond zit in de knoei met gevoelens bij zichzelf en met wat gaande is in zijn omgeving.  Omdat hij zelf de omstandigheden niet kan veranderen ,zet het  zich om in gedrag. De connectiemethode gaat er daarenboven van uit dat de zoektocht naar de betekenis van het symptoom juist de weg toont naar de oplossing van de problematiek en naar meer harmonie. Om de hond te kunnen helpen, gaan we de weg terug: op zoek naar deze boodschap achter het gedrag van deze hond in zijn context.

 

 

Na een eerste gesprek zal u al heel wat inzicht hebben in het probleem. Soms zijn er meerdere sessies nodig maar steeds met een tussen pauze van enkele  weken zodat u kan oefenen en voldoende tijd heeft om dit uit te proberen .Per mail krijgt u steeds ook ondersteuning op papier over hetgeen we besproken hebben .   U mag mij ook steeds per mail contacteren  over alles waar u vragen over heeft .

 

 

Kostprijs 50 euro per sessie begeleiding aan huis ( excl. vervoerskosten )

 Kostprijs 30 euro per sessie van 50 minuten in trainingshal 

Geen vervoerskosten voor Beerse, Vlimmeren , Merksplas , Turnhout , Lille  

Contante betaling na de les 

 

 DG&T : Gedragsbegeleiding en coaching  :

Ossevenstraat 27 - 2340 Beerse - 0497/42.34.36